Bunye - Qefx


   
  Giresun Haberleri, Giresun ilšeleri, Giresun Tanitim, Giresun Resimleri, Giresun Kolbasti, OnlineGiresun
  Alucra
 


• Nüfus: 18.470
• Yüzölçümü: 1200 km²Merkez :
Merkez ilçe Giresun, ilin kuzeyindedir. Doğusunda Keşap, batısında Bulancak, güneyinde Dereli ilçeleri, kuzeyinde Karadeniz yer alır. Merkez ilçenin yüz ölçümü 317 kilometrekare, nüfusu 102204'tür. Bu nüfusun 67604' ü şehirde, 34690'ı köylerde yaşar. Merkeze bağlı 54 köyü vardır.


Giresun Belediyesi 1875'te kurulmuştur. Merkez ilçe ilin en önemli sanayi merkezidir. Aksu Kağıt Fabrikası, Fisko birlik Entegre Fındık İşleme Tesisleri, Sunta Fabrikası, Süt Fabrikası merkez ilçe sınırları içindedir. İlin başta gelen tarım ürünü fındık, Bulancak'tan sonra ikinci sırada olmak üzere merkez ilçede üretilmektedir. Fındığa dayalı ticaretin en canlı merkezi yine Giresun'dur. Giresun'da balıkçılık da önemli gelir kaynağıdır.


Alucra :

Alucra, ilin güneyindeki iki ilçeden biridir. Doğusunda Gümüşhane, güneyinde Erzincan ve Sivas illeriyle komşudur. Batısında Şebinkarahisar, kuzeybatısında Dereli. kuzeyinde Espiye ve Tirebolu ilçeleri yer alır. İl merkezine uzaklığı 131 kilometredir. Yüzölçümü 1619 kilometre kare, nüfusu 1990 sayımına göre 21675'tir. Bu nüfusun 11517'si ilçe merkezinde, 10158'i köylerde yaşar. Alucra Belediyesi 1892'de kurulmuştur..

Alucra önceleri Sivas Vilayetinin Karahisar-ı şarkı (Şebinkarahisar) Sancağına bağlı bir ilçeydi. 1933 yılında Giresun'a bağlandı. On dokuzuncu yüzyıl sonlarına doğru ilçenin 20 bin nüfusu, 6 bucağı, 40 köyü vardı. İlçede 40 cami ve mescit, 6 medrese, 56 sıbyan mektebi bulunuyordu.

İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır, Alucra küçük ve büyükbaş hayvancılığın ve yaylacılığın en çok yapıldığı ilçemizdir. Yaz aylarında yapılan yaylacılık sebebiyle köylüler yaz boyu yayla evlerinde kalır, geniş otlaklarda hayvanlarını beslerler.

Alucra'da tahıllardan en çok buğday ekilir. Kelkit Irmağının iki kolu Alucra ilçesi topraklarında doğar. Akarsuların sulayabildiği kesimlerde meyvecilik de yapılmaktadır.

Alucra Giresun Dağlarının güneye bakan eteklerinde denizden 1430 metre yükseklikte bir yayla şehridir. Kelkit Irmağının önemli kollarından olan Bağarşık Çayı şehrin kuzeyinden geçer. İlçenin Şebinkarahisar ve Suşehri ile ticari ilişkileri vardır.

İlgili Linkler
• www.alucra.net
• www.alucra.com
• www.alucravakfi.org
Alucra Tarihçesi

Alucra'nın tarihi Hitit'lere kadar uzanmaktadır. Sırasıyla İskitler, Kimerler, Medler, Persler, Romalılar ve Bizanslılar bölgeyi hakimiyetleri altına almışlardır.

M.S. 391 yılında Orta Asya'dan gelen Kıpçak ve Peçenek Türklerinin istilasına uğrayan Alucra 60 yıl kadar Türklerin yönetiminde kalmıştır. 8. yüzyılda ise Maveraünnehir'den gelen Oğuz boyları Çamoluk, Çakmak ve Koman bölgelerine yerleşmişler.

1071 Malazgirt zaferinden sonra Alucra ve çevresi Selçuklular tarafından fethedilmiş, Merkezi Trabzon'da bulunan Danışmend Beyliğinin idaresine verilmiştir. Bölge bu dönemlerde Bizans ve Mengüçler arasında bir kaç kez el değiştirmiştir.

Osmanoğullarının Anadolu birliğini kurunca , Alucra da bu beyliğe katıldı. Akkoyunlu devleti Alucra'yı bir dönem topraklarına kattı. Ancak Fatih Sultan Mehmet Han bu bölgeye sefer düzenleyerek geri aldı. Otlukbeli Savaşından sonra Alucra tamamen Osmanlı İdaresine kalmış oldu. İsmini ise Aluc ağacından aldığı sanılmaktadır.Anadolu da çıkan celali isyanlarında, bölgedeki isyancıları Kuyucu Murat Paşa etkisiz hale getirmiştir.

I. Dünya savaşında Alucra'da bir cephe oluşturulmuş. cephe komutanı Mareşal Fevzi ÇAKMAK karargahını bu günkü Çakmak Köyünde kurmuştur. Bu köyde halen bir şehitlik mevcuttur.

İdari Olarak Alucra: 1876 yılına kadar Mindaval ve Kovanta adında iki nahiye olarak idare edilmiş.Bu tarihten sonra Şebinkarahisar Mutasarrıflığına bağlı bir ilçe olmuştur.

1933 yılında Şebinkarahisar'ın ilçe olması nedeniyle Alucra Giresun iline bağlı bir ilçe olmuştur.
Alucra Coğrafyası

1500 m. rakıma sahip Alucra'nın yüzölçümü 1200 km2'dir. Karadeniz bölgesi ile İç Anadolu bölgesi arasında bir geçit olmuştur.Karadeniz sahiline paralel olarak uzanan dağlar , Alucra'ya yaklaştıkça yerini, küçük dağlara, vadilere ve yaylalara bırakır.

İlçe, Çamoluk, Şebinkarahisar, Dereli, Yağlıdere, Doğankent ilçeleri ve Gümüşhane ili ile çevrilidir.

Ormanlık bir bölge olan Alucra'da Tohumluk, Boyluca, Zil Ovacığı gibi önemli ormanlar mevcuttur. Akarsular arasında Bağırsak ve Moran dereleri bulunur. Bölgede tahıl ürünleri üretilmektedir.Bölgede Liyint, demir, bakır, kurşun gibi önemli maden yatakları bulunmaktadır.

İklim İç Anadolu ikliminin karakteristik özelliklerini taşır.Kışlar yağışlı, sert ve soğuk, yazlar serin ve kuraktır. Yıllık yağış miktarı 560 mm'dir. İlçede 6 mahalle, 38 adet köy bulunmaktadır.

İlçenin nüfusu her geçen gün azalmaktadır. 1997 nüfus tespit sonuçlarına göre 18.470'tir. Merkezin nüfusu ise 12.436'dır.
Alucra Turizm

Çok zengin bir kültür mirasına sahip olan İlçede Turizmi geliştirecek altyapı ve sosyal tesis kurulmamıştır.

İlçede, Kamışlı Kilisesi, Sivri Tepesi, Gelinkaya, İkizler Tepesi, Kızlar Kalesi önemli tarihi eserlerdir.

Tepesidelik, Mayıs Deresi, Arda Boğazı ve Zil Ovası gibi doğal zenginliklere sahip, gezilip görülebilecek bölgeler bulunmaktadır.
Alucra'da Yaylacılık

İlçede Yaylacılık çok gelişmiş olup, bu yaylalara Giresun'un çeşitli İlçelerinden aileler göç etmektedir. Yaylalarda çeşitli festivaller düzenlenmektedir. Eskiden bu göç daha çok hayvan yetiştirmek için yapılırdı, şimdilerde daha çok gezinti amacıyla yapılıyor. Yaylalarda otçu göçleri ve şenlikleri yapılmaktadır.

Alucra Ekin Şenliği son yıllarda ön plana çıkmıştır. Alucralılara Ekin'ciler de denilir. Sahilden yaylalara çıkan insan'lara da "Çetmi" demektedirler.
Alucra'da Ekonomi

İlçeyi Şebinkarahisar ve Şiran ilçelerine bağlayan yol asfalt, diğer yolların tamamı stabilizedir.

İlçede suni göletler oluşturularak balık yetiştirilmeye başlanmıştır. Ayrıca bal arıcılığı yapılmakta olup yıllık 50 ton civarında bal üretilmektedir.

Geçim genelde hayvancılık üzerinedir. Küçükbaş hayvanlar yaylalarda bol miktarda yetişmektedir. Bu hayvanların eti,sütü,peyniri,yünü kurulan yayla pazarlarında satılmaktadır.

Ya da kurbanda büyük şehirlere kamyonlarla götürülüp satılmaktadır. Ayrıca ilçede Tahıl ürünleri üretimi de varolup; buğday, çavdar ve son yıllarda yonca ekilmektedir. 
Alucra'da Örf ve Adetler

Örf ve Adet ve folklorik gelenekleri bakımından Giresun ilinin genel kültürel yapısının dışında farklı zenginliklere sahiptir. Örf ve Adet bakımından Karadeniz'in dışında İç Anadolu'yu yansıtmaktadır.
Alucra Köyleri

Şirin ilçemizin sınırları içinde yaklaşık 40 civarında köy bulunmaktadır. Köylerimizin listesine aşşağıdan ulaşabilirsiniz

Akçiçek (Davaha ) Aktepe ( Zil ) Arda Arduç Armutlu Aydınyayla ( Görene ) Babapınar ( Parah ) Bereketli ( Gindebol ) Beylerce ( Alevre ) Boyluca ( Zun ) Çakmak ( Zıhar ) Çalgan Çakrak Çamlıyayla ( Meğri ) Demirözü ( Eşgüne ) Dereçiftlik ( Symuhal ) Doludere ( Gicora ) Tohumluk Topcam ( Topcam ) Yeşilyurt Yükselen Elmacık ( Havarna ) Gökçebel ( Mismilon ) Güllüce ( Emeksen ) Günügüzel ( Allu ) Gürbulak ( Feygas ) Hacılı İğdecik ( Mezmek ) İngölü ( Hacıhasan ) Kabaktepe ( Fosya ) Kaledibi Kamişli Karabörk Kavaklıdere ( Civrişon ) Kemallı Koman Konaklı ( Keşimbür ) Köklüce ( Alalılise ) Pirili Subaşı ( Yanus ) Suyurdu ( İlimsu ) Tepeköy 

Alucra kaymakamlığı web sitesi 

 
 
© Copyright 2008-2009 | onlinegiresun.tr.gg
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=